Studiju programmas izvēle
kursu
Arhitektūra
Rīga angļu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Audiovizuālā mediju māksla
Rīga latviešu vakara nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga krievu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Biznesa psiholoģija
Rīga krievu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga krievu vakara nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga krievu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Eiropas biznesa studijas
Rīga angļu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Biznesa vadība digitālā vidē
Rīga krievu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu vakara nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga krievu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments
Rīga krievu vakara nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu vakara nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga krievu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Uzņēmējdarbības vadība
Rīga krievu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu vakara nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga krievu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Biznesa vadība
Rīga angļu dienas pilna laika doktors Vairāk...
Rīga angļu dienas pilna laika doktors Vairāk...
Arhitektūra
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Audio-vizuālā mediju māksla (80KP)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Sabiedrisko attiecību vadība (80 KP, personām ar augstāko akademisko profilējošo izglītību)
Rīga krievu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Sabiedrisko attiecību vadība (60KP, personām ar augstāko profesionālo profilējošo izglītību)
Rīga krievu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Projekta vadība (60KP, personām ar profesionālo profilējošu augstāko izglītību)
Rīga latviešu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Projekta vadība (80KP, personām ar akadēmisko profilējošo izglītību)
Rīga latviešu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Personāla vadība (60KP, personām ar profesionālo profilējošu augstāko izglītību)
Rīga latviešu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Personāla vadība (80KP, personām ar akadēmisko profilējošo izglītību)
Rīga latviešu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (60KP, personām ar augstāko profesionālo profilējošo izglītību, ar uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (80KP, personām ar augstāko akadēmisko profilējošo izglītību, ar uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (60KP, personām ar augstāko profesionālo profilējošo izglītību, ar projektu vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (80KP, personām ar augstāko akadēmisko profilējošo izglītību, ar projektu vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (60KP, personām ar augstāko profesionālo profilējošo izglītību, ar personāla vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (80KP, personām ar augstāko akadēmisko profilējošo izglītību, ar personāla vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskās finanses (60KP, personām ar augstāko profesionālo izglītību)
Rīga latviešu izejamo dienu pilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskās finanses (80KP, personām ar augstāko akadēmisko izglītību)
Rīga latviešu izejamo dienu pilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Biznesa stratēģiskā vadība
Rīga krievu dienas pilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu izejamo dienu pilna laika maģistrs Vairāk...
Uzņēmējdarbības vadība (60 KP, personām ar augstāko profilējošo izglītību)
Rīga krievu neklātiene (tālmācība) nepilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu neklātiene (tālmācība) nepilna laika maģistrs Vairāk...
Uzņēmējdarbības vadība (70KP, personām ar augstāko neprofilējošo izglītību)
Rīga krievu neklātiene (tālmācība) nepilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu neklātiene (tālmācība) nepilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga krievu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Vadība un administrēšana (80KP)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Vadības psiholoģija un supervīzija
Rīga latviešu izejamo dienu pilna laika maģistrs Vairāk...
Veselības vadība (60KP, personām ar profesionālo profilējošu augstāko izglītību)
Rīga angļu dienas pilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu dienas pilna laika maģistrs Vairāk...
Veselības vadība (80KP, personām ar akadēmisko profilējošo izglītību)
Rīga angļu dienas pilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu dienas pilna laika maģistrs Vairāk...
Banku zinības un finanses
Rīga latviešu dienas pilna laika profesionālā vidēja
Interjera dizains
Rīga latviešu dienas pilna laika profesionālā vidēja
Telemehānika un loģistika
Rīga latviešu dienas pilna laika profesionālā vidēja
Multimediju dizains
Rīga latviešu dienas pilna laika profesionālā vidēja
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
Rīga latviešu dienas pilna laika profesionālā vidēja
Vizuālās saziņas līdzekļu māksla
Rīga latviešu dienas pilna laika profesionālā vidēja Vairāk...
Viesnīcu pakalpojumi
Rīga latviešu dienas pilna laika profesionālā vidēja