Studiju programmas izvēle
kursu
Biznesa psiholoģija
Rīga krievu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Uzņēmējdarbības vadība
Rīga krievu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga latviešu neklātiene (tālmācība) nepilna laika bakalaurs Vairāk...
Rīga krievu dienas pilna laika bakalaurs Vairāk...
Biznesa vadība
Rīga angļu dienas pilna laika doktors Vairāk...
Arhitektūra
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (60KP, personām ar augstāko profesionālo profilējošo izglītību, ar projektu vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (80KP, personām ar augstāko akadēmisko profilējošo izglītību, ar projektu vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (60KP, personām ar augstāko profesionālo profilējošo izglītību, ar personāla vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskais bizness (80KP, personām ar augstāko akadēmisko profilējošo izglītību, ar personāla vadītāja kvalifikāciju)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskās finanses (60KP, personām ar augstāko profesionālo izglītību)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Starptautiskās finanses (80KP, personām ar augstāko akadēmisko izglītību)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...
Uzņēmējdarbības vadība (60 KP, personām ar augstāko profilējošo izglītību)
Rīga krievu neklātiene (tālmācība) nepilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu neklātiene (tālmācība) nepilna laika maģistrs Vairāk...
Uzņēmējdarbības vadība (70KP, personām ar augstāko neprofilējošo izglītību)
Rīga krievu neklātiene (tālmācība) nepilna laika maģistrs Vairāk...
Rīga latviešu neklātiene (tālmācība) nepilna laika maģistrs Vairāk...
Vadība un administrēšana (80KP)
Rīga angļu vakara pilna laika maģistrs Vairāk...